Loading...

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 (PL-x 233/2017). (rămas pentru votul final)

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 (PL-x 233/2017). (rămas pentru votul final)

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 (PL-x 233/2017). (rămas pentru votul final)

Domnul Florin Iordache:

…………………………………………
Video in format Flash/IOS
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021; procedură de urgenţă.

Vă rog, doamnă ministru.

Guvernul are cuvântul.
Video in format Flash/IOS
Doamna Mihaela-Virginia Toader:

Mulţumesc frumos, domnule preşedinte.

Prezentul proiect de act normativ vizează mecanismul financiar instituit pentru gestionarea financiară a fondurilor externe, prin Mecanismul Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismul financiar norvegian 2014-2021.

În această perioadă de programare România va beneficia de o finanţare externă nerambursabilă, în valoare totală de 502,5 milioane de euro, respectiv 275,2 milioane de euro, prin Mecanismul financiar Spaţiul Economic European şi 227,3 milioane de euro, prin Mecanismul financiar norvegian.

Granturile SEE şi cele norvegiene au ca scop reducerea disparităţilor sociale şi economice între ţările din spaţiul economic european şi consolidarea cooperării dintre statele donatoare, respectiv Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, şi ţara beneficiară. Acestea vor fi sprijinite direct, prin 12 programe, în domenii importante pentru dezvoltarea României, stabilite prin memorandumurile de înţelegere, semnate între Guvernul României şi statele donatoare, la 13 octombrie 2016, precum şi fondul de asistenţă tehnică şi un fond pentru relaţii bilaterale.

Fiecare program va fi gestionat de un operator de program, în cele mai multe cazuri acestea fiind o instituţie publică românească sau o organizaţie neguvernamentală.

Absorbţia acestor fonduri reprezintă o prioritate pentru România. Alocarea substanţială, făcută de statele donatoare în actuala perioadă de programare, trebuie valorificată optim, reprezentând o sursă cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt şi mediu a României.

Conform procedurilor specifice acestor fonduri, finanţarea din partea statelor donatoare este asigurată pe bază de avansuri şi prefinanţare, pe întreg parcursul implementării programelor şi proiectelor. Aceste fonduri reprezintă o facilitate importantă pentru beneficiari şi implicit duce la evitarea încărcării bugetului de stat.

Adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 creează cadrul legal şi procedural pentru gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente acestor două mecanisme.

Prevederile pe care noi le-am propus au luat în calcul lecţiile învăţate din exerciţiile financiare anterioare, România beneficiind de încă două exerciţii financiare finanţate prin Mecanismul Spaţiului Economic European.

Totodată, la elaborarea proiectului, au fost luate în vedere recomandările formulate în urma misiunilor de audit, derulate de Ministerul Finanţelor Publice. Există o singură excepţie, instituită la art. 14, respectiv derularea operaţiunilor în euro pentru un singur program, respectiv program de educaţie, de bursă, de ucenicie şi de antreprenoriat, care vizează tinerii. Această excepţie s-a instituit utilizându-se, ca experienţă, modul în care se derulează, la nivelul tuturor statelor membre, această componentă din program.

Având în vedere toate acestea, vă rugăm să fiţi de acord cu aprobarea.

Mulţumesc.
Video in format Flash/IOS
Domnul Florin Iordache:

Vă mulţumesc.

Raportul Comisiei economice.

Domnul preşedinte Nistor. Vă rog.
Video in format Flash/IOS
Domnul Laurenţiu Nistor:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, transmis cu adresa nr. PL-x 233 din 19 iunie 2017, înregistrată sub nr. 4c-1/171 din 19 iunie 2017.

Actul normativ a fost adoptat în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi aferente Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din data de 26 septembrie 2017.

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi la dezbateri 16 deputaţi, fiind votată în unanimitate.

Mulţumesc.
Video in format Flash/IOS
Domnul Florin Iordache:

Vă rog să ne propuneţi şi timpul; are procedură de urgenţă, un vorbitor pe fiecare grup.

Vă rog.
Video in format Flash/IOS
Domnul Laurenţiu Nistor:

Cinci minute.
Video in format Flash/IOS
Domnul Florin Iordache:

Supun votului dumneavoastră, timpul de dezbatere – cinci minute. Să înceapă votul.

detalii vot
Video in format Flash/IOS
Mulţumesc.

158 de voturi pentru. Unanimitate.

Timpul de dezbatere, cinci minute, un vorbitor pe grup.

Grupul PNL, domnul deputat Palăr. V-aţi înscris. Nu? Bun.

Mai departe.

Domnul deputat Gheorghe.

Vedeţi că aţi apăsat, domnule Palăr! Aţi apăsat…

Domnul Gheorghe, Grupul PNL, şi apoi doamna Mînzatu, PSD.
Video in format Flash/IOS
Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Dat fiind faptul că este o ordonanţă de urgenţă care deja a dat naştere la consecinţe juridice, dat fiind faptul că avem de pus în aplicare nişte normative europene cu privire la atragerea fondurilor nerambursabile din Spaţiul Economic European şi dat fiind faptul că vorbim de o serie de norme, proceduri şi reguli care să permită atragerea acestor fonduri pe piaţa românească, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestei ordonanţe şi va da un vot favorabil, aşa cum am spus.

Dar aş dori să mai fac o scurtă menţiune. Se vorbeşte de toate aceste granturi norvegiene, de fonduri norvegiene şi vreau să spun un lucru, că aceste granturi norvegiene… în România, funcţionează o reţea de ONG-uri, o reţea, nu una singură, ci mai multe grupuri de ONG-uri, care promovează o serie de idei care nu sunt întocmai în consonanţă cu valorile culturale, spirituale şi identitare ale poporului român. Fondurile acestea norvegiene, de multe ori, stau la baza anumitor structuri asociative care, fie în România vor să promoveze relativismul moral şi cultural şi ideologia genurilor, desprinsă din Revoluţia neomarxistă a anilor ’60, fie vin pur şi simplu să promoveze globalismul, secularismul şi alte elemente.

Eu cred că aceste fonduri norvegiene sau de altă culoare care intră în România nu ar trebui să aibă conotaţie ideologică şi nu ar trebui să fie gândite, să schimbe pur şi simplu mentalitatea, matricea culturală a poporului român sau pur şi simplu să dea curs unor elemente care să destabilizeze siguranţa naţională, prin atacuri la identitatea naţională.

De aceea, cred că Guvernul României şi toate organele statului ar trebui să aibă mai mare grijă unde se duc, cum circulă şi de unde ajung şi cu ce scop aceste fonduri norvegiene.

Vă mulţumesc.
Video in format Flash/IOS
Domnul Florin Iordache:

Vă mulţumesc.

Domnişoara Mînzatu Roxana.
Video in format Flash/IOS
Doamna Roxana Mînzatu:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Nu o să fiu de acord cu antevorbitorul meu. Granturile norvegiene şi cele provenite de la Islanda şi Liechtenstein, aşa cum au fost implementate în anterioara perioadă de programare, au reprezentat un real succes şi beneficiarii, care nu sunt doar ONG-uri, sunt instituţii publice – puteţi să mergeţi să verificaţi la Muzeul Astra din Sibiu ce s-a putut face, de exemplu, cu granturi norvegiene – sunt şi companii private şi puteţi să discutaţi şi cu acestea ce au putut retehnologiza cu granturi norvegiene. Au lucrat extraordinar de bine cu instituţiile publice din România, cu ministerele care au operat fondurile de la statele donatoare.

De la tribuna Parlamentului trebuie să subliniem că este un succes că s-a dublat bugetul pentru noua perioadă de programare la 500 şi ceva de milioane de euro, că trebuie să valorificăm această oportunitate, pentru că, după 2020, odată cu Brexitul, nu putem şti pe ce sume ne putem baza pe zona de fonduri structurale şi trebuie să încurajăm foarte mult toţi actorii publici şi privaţi din România, de bună-credinţă, să acceseze aceste programe de finanţare, pentru că se acoperă zone neacoperite de fonduri structurale, cum ar fi zona de cultură şi de infrastructură culturală foarte, foarte importantă pentru anul Centenarului.

Vă mulţumesc mult.
Video in format Flash/IOS
Domnul Florin Iordache:

Şi eu vă mulţumesc.

Repet, un singur vorbitor pe grup.

Domnul Bichineţ.
Video in format Flash/IOS
Domnul Corneliu Bichineţ:

Sunt de acord cu ce a exprimat colega noastră. Aşa este!

Am avut privilegiul să merg în Norvegia, de mai multe ori, în Suedia. Sunt ţări bune, trăiesc bine, au bani mulţi, şi pot, o parte din ei, să fie atraşi în România pentru proiecte culturale.

Acum, îngrijorarea colegului nostru de la PNL pare îndreptăţită. Nu e rău ca Guvernul să fie atent cum se cheltuiesc banii care intră în România. Eu consider că orice ban, venit de oriunde din lume şi atras aici, este benefic pentru noi şi am considerat întotdeauna că este o îndatorire patriotică, chiar, să aducem banii Europei în România.

O singură modalitate am respins – acei bani care vin în ţară, aduşi de o serie de compatrioţi ai noştri, care operează în zona Place Pigalle şi Turnul Eiffel. În rest, toţi banii sunt bineveniţi acasă! (Vociferări.)
Video in format Flash/IOS
Domnul Florin Iordache:

Mulţumesc.

Grupul USR.

Domnul Stanciu sau Barna? Stanciu sau Barna, care? Hotărâţi-vă!

Domnule Barna, vă rog.
Video in format Flash/IOS
Domnul Ilie Dan Barna:

Pentru tentaţia unor declaraţii politice spectaculoase, poate e bine să încercăm legătura cu realitatea.

Fondurile norvegiene sunt una dintre componentele de care statul român a beneficiat în mod nemijlocit, de dezvoltare, alături de fondurile structurale care au ajutat România – şi ştiţi foarte bine lucrul acesta – fondurile norvegiene, la rândul lor, au avut acest impact. Şi, probabil, după Brexit, este de anticipat că vom avea şi fondurile britanice, pentru că aceste fonduri norvegiene sunt, de fapt, costul pe care ţările care nu sunt în Uniunea Europeană în mod formal, îl plătesc pentru accesul la piaţa unică, deci sunt o resursă care este necesară şi o resursă de care organizaţiile româneşti şi publice, şi private, şi societatea civilă, care nu ne e tuturor dragă, se pare, au beneficiat foarte bine în ultimii ani.

Deci ideea că acestea distrug rădăcina noastră naţională este o idee cel puţin ridicolă şi protestăm foarte clar împotriva acestui gen de viziune şi de abordare.

USR va susţine acest act normativ, pentru că este un act de normalitate în ceea ce priveşte resursele de care statul nostru încă beneficiază, pentru că guvernanţa nu se ridică la promisiunea resurselor pe care le-am văzut pe acele cartonaşe electorale.

Mulţumesc. (Aplauze.)
Video in format Flash/IOS
Domnul Florin Iordache:

Vă mulţumesc.

Grupul UDMR. Domnule Korodi, vă rog. Un singur vorbitor.
Video in format Flash/IOS
Domnul Korodi Attila:

Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.

Sper ca reprezentantul Partidului Naţional Liberal să nu fi vorbit în numele Partidului Naţional Liberal, pentru că ar fi şocant! (Aplauze.)

Stimaţi colegi,

Fondurile norvegiene au fost construite pe linii de finanţare, ca fonduri care să suplimenteze marile investiţii europene pe infrastructura critică importantă în România.

Fondurile norvegiene au reuşit să suplimenteze fondurile naţionale pe domenii nişă şi acelea sunt foarte importante, şi este bine că s-a întâmplat aşa, şi sper să şi continue. Şi sper din nou ca reprezentantul Partidului Naţional Liberal să nu fi vorbit în numele unui partid important, care a participat iniţial la pornirea Programului pe fonduri norvegiene.

Mulţumesc.
Video in format Flash/IOS
Domnul Florin Iordache:

Mulţumesc.

Trecem la discuţii.

La titlul legii, dacă sunt observaţii? Nu.

Avem 156 de amendamente.

De la 2 la 20, dacă sunt observaţii? Nu.

De la 21 la 50, dacă sunt observaţii? Nu.

De la 51 la 100, dacă sunt observaţii? Nu.

De la 101 la 156, dacă sunt observaţii? Nu.

Mulţumesc.

Rămâne la votul final. (Vociferări.)

Doamnă lider, la procedura de urgenţă, cred că ştiţi mai bine Regulamentul, prevede un vorbitor de grup.

Vă rog.
Video in format Flash/IOS
Domnul Pavel Popescu:

Domnule preşedinte,

30 de secunde, pe procedură, să-i clarific şi pe colegii noştri de la USR, şi de la UDMR, şi de la restul partidelor.

Poziţia partidului, aici, este una pozitivă şi vom vota pentru.

Vorbesc din rolul meu de preşedinte al Grupului de prietenie norvegiano-român. Am stat cinci ani în Norvegia, am avut inclusiv cu Parlamentul norvegian o întâlnire vineri, în Oslo, şi vreau să vă asigur că aceste fonduri nu au decât un impact pozitiv şi, aşa cum spuneau şi alţi colegi, sunt fondurile care sunt plătite pentru relaţionarea Norvegiei cu ţara noastră.

Problema stă în felul următor: suntem suficient de deştepţi ca în contextul în care ne lipseşte componenta investiţională, în aceste zile, prin aceste fonduri, să aducem know-how-ul de care dispun ţările scandinave, în speţă Norvegia? Suntem suficient de inteligenţi…

Domnul Florin Iordache:

Vă mulţumesc.
Video in format Flash/IOS
Domnul Pavel Popescu:

… să creăm proiecte bune, care să aducă un adevărat impact în societate, prin aceste fonduri?!

Şi aş vrea să-l mai contrazic pe unul dintre colegi, care spunea că sesiunea trecută a fost una de succes. Din păcate, n-a fost una atât de plină de succes şi aceasta nu este opinia mea, ci este opinia lor.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulţumesc.
Video in format Flash/IOS
Domnul Pavel Popescu:

Sper ca următoarea să fie!

2018-05-10T06:19:04+00:00